ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/15

 

Czytaj więcej...

"WYPRAWKA SZKOLNA 2014"

 


O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny 2014/2015

mogą ubiegać się rodzice uczniów z klas II, III i VI

oraz

rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły  i składać do dnia

12 września 2014r.

Rada Pedagogiczna 22.08.14 r. 

godz. 10.00

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców klas I,
które odbędzie się 25.08.2014r.
o godz. 17,00 w stołówce przy ul. Letniej 1