SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W WĄGROWCU

Szkoła przyjazna

KARNAWAŁ W "TRÓJCE"

(Aktualizacja)

 

 

Jak co roku w naszej szkole odbyły sie bale karnawałowe. Zapraszamy do przeglądania galerii zdjęć z tych imprez.
 

Czytaj więcej...

JASEŁKA 2015
 
 
Oprócz spotkań opłatkowych odbyły sie w naszej szkole tradycyjne jasełka. Przygotowali je uczniowie klas 1d i 2a.
 
Zapraszamy do galerii zdjęć jasełkowych.
 

Czytaj więcej...

PŁYWACKIE ZAWODY MIKOŁAJKOWE

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA 09.12.2015r.

 

 

Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wągrowcu we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem w Wągrowcu są organizatorami programu edukacyjnego „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby PCK”, który realizowany jest wśród uczniów trzecich klas. Program został opracowany przez Zarząd Główny PCK i realizowany jest wśród młodzieży na terenie całego kraju.

Celem programu jest promocja zdrowia, bezpieczeństwa, higieny, ekologii i wartości humanitarnych. Koordynatorkami programu są nauczycielki klas wczesnoszkolnych: Marzena Rączkowska, Danuta Milewska, Danuta Hinc. Pierwszym prelegentem programu był Jan Maćkowiak, prezes PCK w Wągrowcu, który zapoznał młodzież z celem realizowanego programu, omówił znaczenie międzynarodowej organizacji czerwonokrzyskiej oraz wręczył wszystkim uczestnikom kolorowanki do poszczególnych wykładów oraz legitymację członka Klubu Wiewiórka PCK. Podczas kolejnych wykładów i pokazów prelegentami będą przedstawiciele: Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Komendy Policji, Nadleśnictwa Durowo, Naturhause – dietetyk oraz Arun Goel – lekarz stomatolog. Podsumowanie programu odbędzie się w miesiącu czerwca w sali kina MDK w Wągrowcu, podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a szkoła wyróżnienie za czynny udział w realizacji programu. Ponadto uczestnicy programu będą mieli okazję zaprezentować krótkie przedstawienie sceniczne na temat zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i wartości humanitarnych.

Sygnatura akt: SP3. 271.1.2015

                                       

                                                 Wągrowiec, 14.12.2015r.

SP3. 271.1.2015

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu niniejszym informuje, że postępowanie o udzieleniu  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem było „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Klasztornej 19 oraz przy ul. Letniej 1 w Wągrowcu”

zostało w dniu 14 grudnia 2015r. rozstrzygnięte.

Czytaj więcej...

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…..

wtedy proste – dziękuję – zawiera wszystko,

co chciałoby się wyrazić”

 

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 3 w Wągrowcu

serdecznie dziękują

WSZYSTKIM SPONSOROM

za okazaną hojność i pomoc

w przygotowaniu XV Koncertu Charytatywnego.

 

Czytaj więcej...

KONCERT CHARYTATYWNY 2015

 

Za nami XV Koncert Charytatywny. Na pewno jeszcze czujecie emocje zwiazane z tym wydarzeniem.

Zapraszamy do przegladania galerii zdjęc z koncertu.

Czytaj więcej...

Dyrektor Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

zaprasza do składania ofert w trybie zapytania,

którego przedmiotem jest

"Kompleksowe sprzątanie Szkoły Podstawowej nr 3

przy ul. Klasztornej 19 oraz przy ul. Letniej 1".

Dokumenty do pobrania:

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy

Załącznik 4 - Informacja do przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik 5 - Wzór umowy

Galeria